Eagle Sentinel 17 - артилерийска батарея от 20-ти самоходен артилерийски дивизион на 2-ра МБр

Saber Guardian 17 © 2022 г.