Eagle Sentinel 17 - отработване на тактически елементи с танковите формирования

Saber Guardian 17 © 2017 г.