КОНТАКТИ
Съвместен медиен център 
Учебен полигон "Ново село"
           SaberGuardianPAO@mail.mil
тел. 02 92 22706
 
За видеоматериали от учението: https://www.dvidshub.net/alerts/features/2686
Saber Guardian 17 © 2022 г.