Учение на силите за специални операции Black Swan 17

Saber Guardian 17 © 2019 г.