Учение на силите за специални операции Black Swan 17

Saber Guardian 17 © 2022 г.