Учението SABER GUARDIAN 17 е сигурна крачка напред в укрепване на взаимното доверие и заявка за сътрудничество в интерес на колективната сигурност

Интервю с бригаден генерал ИВАН ОРТОМАРОВ

Заместник-директор на моногонационалното учение

SABER GUARDIAN 17

 

         Господин бригаден генерал, стартира едно от най-големите международни учения на територията на България. Разкажете ни повече за сценария и участниците в него.

         SABER GUARDIAN 17 е най-мащабното многонацинолно учение в Черноморския регион - може би най-голямото учение от 1987 година насам. В него участват повече от 25 000 военнослужещи от 22 страни и по своя замисъл обхваща различни учения, които се провеждат на териториите на Унгария, Румъния и България.

         В основата на концепцията на  SABER GUARDIAN е придвижването на 2-ри кавалерийски полк от състава на Сухопътните войски на САЩ в Европа през териториите на Германия, Чехия, Словакия, Унгария, Румъния и България. По време на това предислоциране към страната ни, американското формирование, в състав от 1200 военнослужещи  с въоръжение и техника, ще участва в няколко учения в районите на авиобаза Безмер и учебен полигон „Ново село“.

         По отношение на съвместните действия в нашата страна, в рамките на SABER GUARDIAN 17, ще се проведат 7 учения с участието на формирования от състава на Българската армия и сили и средства на още 10 страни-парньори – САЩ, Румъния, Унгария, Грузия, Сърбия, Гърция, Украйна, Полша, Литва и Словения.

         Какви са целите и задачите на учението?

         Важно е да отбележим, че като страна-домакин на учението, България има ангажимент по осигуряването на поддръжка, готовността за която реално ще може да бъде проверена в периода на провеждането му. 

         Освен това, на територията на нашата страна, е развърната Многонационална структура за ръководство и контрол, която осъществява общото ръководство на всички многонационални учения на територията на Унгария, Румъния и България. Неин директор е бригаден генерал Кристофър Донахю, заместник-командващ на 4-та Пехотна дивизия от Сухопътните сили на САЩ в Европа. Изисква се много добра координация и съгласуваност в действията на всички включени чуждестранни представители, за да бъде постигнато ефективно управление на действията на формированията в отделните учения на територията на трите страни. Това, от една страна е сериозно предизвикателство, но от друга е може би единственият начин да се генерира реален опит в ръководството на многонационални операции.

         По отношение на своята същност, по време на учението ще се изпълняват тренировъчни задачи, свързани с усъвършенстване на подготовката на формированията от състава на участващите страни за провеждане на колективни отбранителни действия. Наша обща цел е и повишаване на оперативната съвместимост и развитие на способностите в интерес на стабилността и сигурността в Черноморския регион.

         За участващите в различните учения сили и средства на тактическо ниво от състава на Българската армия, ползите са многопосочни. В ученията са включени формирования от всички видове Въоръжени сили, които чрез взаимодействието си в операции с нашите партньори повишават опита си за изпълнението на задачи в многонационална среда. Друг съществен принос е развитието на тактиката, която използват формированията при изпълнението на различни задачи, а така също се усъвършенстват уменията и качествата на военнослужещите за работа в динамично променяща се обстановка, тяхната физическа устойчивост и издръжливост.

         Ако трябва да обобщя – това многонационално учение способства за изграждането на тясно сътрудничество с нашите страни-партньори, което има своите позитивни ефекти на всички нива, като ръководство и управление, осигуряване и тренировъчна дейност.

         Като заместник-директор на учението от българска страна, какво е Вашето послание към всички страни-участнички?

         Първо ги поздравявам с добре дошли в България! За съжаление, няма да имат времето и възможността да оценят красотата на нашата страна, великолепната ни природа и архитектурни забележителности,  но по-важното е съвместно да изпълним поставените задачи, да осигурим безопасността и запазим здравето на всички, в интерес на общите ни високи цели! Всяко учение, като SABER GUARDIAN 17, с международни мащаби е сигурна крачка напред в укрепване на взаимното доверие и заявка за сътрудничество в интерес на колективната сигурност!
Saber Guardian 17 © 2022 г.