Заключителна планираща конференция на учението, април 2017

Saber Guardian 17 © 2022 г.