Заключителна планираща конференция на учението, април 2017

Saber Guardian 17 © 2019 г.